Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului SciNews.ro

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

SciNews.ro este este un site educațional dedicat promovării informațiilor din știință și tehnologie.

Accesul şi utilizarea site-ului SciNews.ro (denumit în continuare „site”) se face în termenii şi condiţiile de mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul SciNews.ro pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii, date, ştiri, imagini și conținut multimedia.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Acceptând sa utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit ca înțelegeți ca sunteți de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
SciNews.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

SciNews.ro nu oferă nicio garanție ca:
– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
– orice eroare de program va fi corectata.
Utilizatorul este singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulata expres în termenii și condițiile de utilizare.

SciNews.ro nu va fi răspunzătoar pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe parți asupra serviciilor site-ului;
– orice alta problema legata de serviciile site-ului.

Dacă se considera ca orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situații la adresa de corespondenta contact[@]scinews.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. SciNews.ro își rezerva dreptul de șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare site-ului sau pe care le considera dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în aceasta forma fără alte garanții. SciNews.ro nu este și nu poate fi responsabila pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului sau

Informaţia oferită:

 • este exclusiv de natură generală;
 • nu este în mod obligatoriu completă sau actualizată;
 • conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora SciNews.ro nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate. SciNews.ro îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
  • sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
  • nu oferă o securitate adecvată;
  • conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv.

Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

Deşi depunem toate eforturile pentru ca site-ul să fie disponibil permanent, sunt necesare operaţiuni de întreţinere de rutină. Prin urmare, nu garantăm disponibilitatea permanentă sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcţionalitate.

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii vor accepta următoarele condiţii:

 • să nu publice, transmită sau distribuie informaţii care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
 • să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
 • să nu folosească nicio aplicație software și niciun dispozitiv care să bruieze site-ul şi nici să încarce sau să pună la dispoziţie fişiere conţinând date eronate sau viruşi, prin niciun fel de metodă;
 • să obţină sau să încerce să obţină acces neautorizat, indiferent de metodă.

Este interzis să utilizaţi site-ul în scop publicitatar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul şi utilizarea acestui site dacă sunt încălcaţi Termenii şi condiţiile.

SCHIMBĂRI ALE SITE-ULUI

SciNews.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului site-ului. De asemenea, SciNews.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

DREPTURILE PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Conţinutul acestui site este oferit doar cu scop informaţional şi pentru uz personal, si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat cu alte scopuri fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.


De asemenea, trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

LEGISLAŢIE

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentele termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.