Încălzirea globală și soluțiile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

energie eoliana
Energia eoliană, o soluție de viitor / imagine Martin Abegglen

Un nou raport întocmit de Biroul Interguvernamental de Experți în Evoluția Climei din cadrul ONU (IPCC) susține că, în pofida eforturilor depuse, emisiile globale de gaze cu efect de seră au crescut la valori fără precedent. Conform cercetătorilor, emisiile au crescut mai rapid între 2000 și 2010 decât în cele trei decenii precedente, iar aproape jumătate din emisiile de dioxid de cardon din perioada 1750 – 2010 se datorează ultimilor 40 de ani.

Pentru întocmirea raportului, intitulat Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change (Schimbări climatice 2014: Temperarea schimbărilor climatice), au fost analizate cca. 1200 de scenarii posibile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, generate de 31 echipe internaționale. Concluzia rezultată este că, pentru a avea o șansă reală de a limita încălzirea globală cu 2 grade Celsius, emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui reduse cu 40 până la 70%, raportat la anul 2010, până la jumătatea acestui secol. Având în vedere tendințele de dezvoltare globale, până în 2100 emisiile de gaze ar trebui să tindă către zero și ar putea fi necesare măsuri de îndepărtare a dioxidului de carbon din atmosferă.

greenhouse gase
Evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră / imagine IPCC

În cazul în care nu s-ar dispune măsuri de temperare a schimbărilor climatice, temperaturile medii globale în 2100 ar putea fi cu 3,7 – 4,8 grade mai mari decât înainte de revoluția industrială, cu un maxim estimat de până la 7,8 grade celsius.

Conform cercetărilor științifice, chiar și ținte mai puțin ambițioase de reducere a încălzirii globale necesită măsuri similare de reducere a emisiilor poluante. Stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă implică reducerea emisiilor generate de producerea energiei și consum, transport, locuințe, industrie, utilizarea terenurilor și așezările umane.

Printre cele mai întâlnite soluții ale scenariilor de limitare a schimbărilor climatice este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de industria producătoare de energie electrică la valori apropiate de zero. De asemenea, utilizarea mai eficientă a energiei electrice este importantă deoarece ar oferi o mai mare flexibilitate în alegerea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon și ar putea scădea costurile eforturilor de limitare a schimbărilor climatice.

CO2 emisions
Emisiile de dioxid de carbon / imagine iPCC

Deși energia nucleară este considerată o soluție matură cu emisii reduse de CO2, are în continuare o serie de riscuri, pornind de la extragerea uraniului și până la operarea centralelor. Printre soluțiile alternative, care au câștigat teren în ultimii ani, se numără energia solară și eoliană.

Gestionarea terenului este o altă componentă importantă a măsurilor ce ar trebui întreprinse. Încetinirea despăduririlor și plantarea de arbori ar putea stopa și chiar inversa creșterea emisiilor generată de folosirea terenurilor. Prin împăduriri, terenul ar putea fi folosit pentru a capta dioxidul de carbon din atmosferă. O altă soluție ar putea fi stocarea dioxidului de carbon în formațiunile geologice, dar această abordare ar putea genera cutremure și alte riscuri pentru populație.

Concluzia generală a raportului este că emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse, iar renunțarea la combustibilii fosili și adoptarea energiilor alternative este parte a soluției. Pentru atingerea obiectivelor, IPCC susține un complex de măsuri care să vizeze toate aspectele ale vieții social-economice. De asemenea, IPCC se pronunță pentru o acțiune globală de temperare a schimbărilor climatice înaintea anului 2020, măsurile ulterioare având o eficiență estimată mult mai redusă.

Sursă: IPCC, imagine Martin Abegglen